Samospráva

Názov:                                   OBEC Kleňany

Adresa:                              991 10 Kleňany č.149
Okres:                               Veľký Krtíš
Kraj:                                  Banskobystrický
Tel.:                                   00421 47 4891309
                                          0905 945 027

E-mail:                              klenany@ pobox.sk
                                          podatelna@obecklenany.sk

Web:                                 www.klenany.ocu.sk

IČO:                                  00 319 384

DIČ:                                  2021171394

Právna forma:                  právnická osoba

Matričný úrad:                     Veľká Ves nad Ipľom
Daňový úrad:                       Veľký Krtíš
Obvodné oddelenie PZ :       Vinica
Hasiči:                                  Veľký Krtíš
Úrad práce SVaR:                Vinica
Vojenská správa:                 Banská Bystrica 

Rozloha:                             721,3 ha

Nadmorská výška:             218 m

Počet obyvateľov :            292
 


Hustota:                             42 obyv./km2
 
Starostka obce:                 Helena Csákyová

Zástupca starostky:          Katarína Strošková

P
oslanci OZ:                      Balázs Andréka
                                         Tibor Velebný
                                         Jolana Hegedüsová
                                         Ján Bugár


Obecný úrad:    Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu

                          obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne úlohy.

                         Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.

Organizačná štruktúra

Hlavný kontrolór:             Roland Velebný

Audítor obce:                    Ing. Jozef Adamkovič

Pracovníčka OcÚ:            
Ildikó Velebná
Pedagogická zam.:           Gabriella Dräxlerová
Hospodárska prac.:          Zlata Kaštierová 
   Úradné hodiny:                  8.00 - 12.00    13.00 - 15.30
                                            
každý pracovný deň